Useimmat LNG:n tarvitsijat sijaitsevat maalla rannikolla tai satojen kilometrien päässä sisämaassa. LNG:n jakelun on  tapahduttava asiakkaille siten pääasiassa maanteitse, useimmissa tapauksissa konteissa. Kontit tuodaan satamaan laivalla tai proomulla tai täytetään kelluvasta proomuvarastosta. Satamasta kontit jaetaan asiakkaalle maanteitse. Jakelusta vastaava yritys tuo täyden kontin silloin kun se tarvitaan, vie tyhjän pois. Täyden kontin yritys myös kytkee asiakkaan puolesta, ellei toisin sovita.