Maailman väestön ennakoidaan kasvavan nykyisestä reilusta 7 miljardista reiluun 9 miljardiin vuoteen 2050 mennessä, kaupungistuminen jatkuu, maailmantalous kasvaa.  Nämä lisäävät kysyntää myös maaperän rikkauksiin. Suomi ja Ruotsi, Barentsin alue ovat harvaan asuttuja alueita, joissa luonnonvarojen osuus suhteessa väestöön on suuri. Samalla niiden markkinoille saattamista haittaavat pitkät etäisyydet, talvi, mm. merenkulun haasteet talvella, rikasteiden jäätyminen kuljetuksen aikana sekä suhteellisen pienet kuljetusvolyymit. Tämän vuoksi tarvitaan kustannustehokkaita arktisessa ympäristössä toimivia kuljetussysteemejä, joissa pääomakulut sekä muut kiinteät ja muuttuvat kulut ovat pienet. Näihin tarpeisiin Oy CombiCarrier Ltd on kehittänyt ja kehittää jatkuvasti kuljetusratkaisuja. Nämä sisältävät merikuljetusten lisäksi maantie- tai rautatiekuljetusosuudet sekä laivan lastaus- ja purkausratkaisut. Sekä kaivos- että LNG-merikuljetusratkaisuissa hyödynnetään osittain samaa puskija-proomuteknologiaa, johon liittyen Oy CombiCarrierierilla Ltd on useita innovaatiota ja ratkaisuja.