Vaihdettavat  kelluvat varastot tarjoavat useita etuja verrattuna perinteisiin kiinteisiin maalle rakennettaviin LNG-varastoihin.  Yksi tärkeimmistä hyödyistä on pääomien ja ihmistyön tehokas käyttö. Vaihdettavat kelluvat varastot eivät juurikaan tarvitse työvoimaa varastona toimiessaan. Varaston vaihdossa ei mene miehistön tai proomun puskijan aikaa kuorman purkuun tai lastaukseen, kun kelluvat varastot perustuvat CombiCarrierin proomuteknologiaan.  Kun puskijat ovat kytketty kiinteästi kuljetuksen ajaksi proomuihin niiden perään tehtyyn loveen, saavuttaa yhdistelmä käytännössä laivan ominaisuudet suuntavakauksineen ja muine ominaisuuksineen.

Kelluvat varastot voivat olla myös konttipohjaisia silloin kun kuljetus- ja kulutusmäärät ovat pieniä. Kontit voidaan tuoda tavanomaisella konttien jakeluun tarkoitetulla laivalla satamaan kelluvaan varastoon tai maalle, josta ne voidaan kuljettaa käyttökohteisiin maanteitse.