Koulutus on mm. tiedon siirtoa ja välittämistä sekä vuorovaikutteista oppimista. Koulutus on tärkeä osa uusia systeemitason ratkaisuja,  mm. LNG-jakelusysteemejä, luotaessa. Koulutusta tarvitaan niin prosessien käynnistämiseksi, yleisen tietoisuuden herättämiseksi kuin systeemin ja sen ratkaisujen käyttöönotossa ja käytössä. Turvallisuustietoisuus on välttämätön osa esimerkiksi LNG-kuljettajien osaamista.

Suosittelemme CombiCarrierilta tilattujen kohdennettuja tai yleisiä foorumeita LNG-teemassa satamien, kuntien, maakuntien, ely-keskusten, yritysten ja oppilaitosten, yrityskehitysyhtiöiden jne. valmiuksien lisäämiseksi LNG-teemassa. Valmiutta tarvitaan ymmärtää, mitä uuden energiamuodon tulo merkitsee ympäristölle, kilpailukyvylle, kaavoitukselle, yksityiskohtaisimmille koulutustarpeille, turvallisuudelle yms., joihin olemme valmiita tuottamaan myös koulutusohjelmien suunnittelua. Esimerkiksi lähitulevaisuudessa ja jo nyt tarvitaan koulutusta LNG-ratkaisujen rakentamiseksi maalla ja logistiikan toimijoiden kouluttamista mm. maakuljetuksissa.

CombiCarrierin asiantuntijat voivat toimia  koulutustarpeiden ennakoinnin asiantuntijana niin valtakuntien kun maakuntien tasolla sekä koulutusohjelmien suunnittelijana. Varsinainen koulutustoiminta vaatii suuria volyymeja, joihin parhaiten voivat vastata olemassa olevat nykyiset oppilaitokset ja koulutusjärjestelmät.

Ota yhteyttä ja pyydä CombiCarrierilta koulutustarpeiden ennakoinnnista tai koulutussuunnittelusta koulutustarjous yhteiskuntaan laajasti vaikuttavassa LNG-teemassa tai muussa CombiCarrierin toimialaan liittyvässä kysymyksessä. Koulutussuunnittelussa ja -ennakoinnissa yhteyshenkilömme ovat:

  • Frej Mattsson, puh.  +358 500 412 461, frej.mattsson @ combicarrier.com
  • Yrjö Myllylä, puh. +358 500 450 578, yrjo.myllyla @ combicarrier.com
  • Arto Lahti, puh. +358 50 376 94 28, arto.lahti @ aalto.fi.