Kaasun yleistyminen energialähteenä on ollut maailmanlaajuinen trendi jo vuosikymmeniä LNG-teknologian kehittymisen myötä (LNG= Liquefied Natural Gas). Kaasun kuljettaminen ei ole enää riippuvaista kaasuputkista vaan maakaasun nesteytetysteknologian ja jakeluteknologian myötä (mm. LNG-laivat)  kaasusta on tullut kuljetusten ja jakelun osalta öljyyn verrattavissa oleva hyödyke. Uusien kaasulähteiden ja uuden kaasun tuotantoteknologian myötä maailman hyödynnettävät kaasuvarat ovat lisääntyneet huomattavasti ja tehneet kaasusta entistä kilpailukykyisemmän ympäristöarvojen lisäksi myös hinnan osalta.  LNG-kaasuaikaan siirtyminen tukee myös erilaisten biokaasujen käyttöönottoa. Tätä myös ympäristön kannalta nykyiseen verrattuna parempaa tulevaisuutta Oy CombiCarrier Ltd on tukemassa osaltaan keskittymällä LNG-jakelun logistisiin ratkaisuihin. Merilogistiikassa tämä tarkoittaa uusia innovaatioita Itämeren alueella toimittaessa.

Suomeen ja Itämeren alueelle ollaan luomassa  ensi kertaa LNG:n jakelujärjestelmiä. Myös Euroopan unioni on voimakkaasti tukenut uusien LNG-jakelujärjestelmien luomista myös Itämeren alueella. Sekä EU:n että CombiCarrierin tavoitteena on joustava kaasunjakelujärjestelmä, joka ei ole riippuvainen vain yhdestä toimittajasta tai putkikaasusta.  Itämeren alueella Suomen lisäksi mm. Ruotsi ja Baltian maat ovat Oy CombiCarrier Ltd:n painopistealuetta. Potentiaalinen jakelualue ulottuu Etelä-Norjaan asti. Keskeisin osa jakelujärjestelmää on merikuljetukset ja niihin liittyvät terminaali- ja jakeluratkaisut.

Erityisesti pohjoisen Itämeren alue vaikutusalueineen kuuluu maantieteellisesti arktiseen ympäristöön.  Energian kuljetus käyttäjille näissä olosuhteissa edellyttävät uudentyyppisiä kustannustehokkaita toimivia ratkaisuja. Oy CombiCarrier Ltd:n tuottamat ratkaisut huomioivat arktisen ympäristön pitkät etäisyydet, ohuet kuljetusvirrat, kylmyyden, jään, lumen, säätilojen vaihtelut ja muut arktisen ympäristön ominaisuudet. Ratkaisut tuovat kilpailuetua ja kustannussäästöjä asiakkaille tai loppukäyttäjille. Oy CombiCarrier Ltd:n ratkaisut lisäävät asiakkaiden kilpailukykyä. CombiCarrierin tarjoamat logistiikkaratkaisut kannattaa huomioida hyvissä ajoin  uusia  energiainvestointeja suunniteltaessa. Niiden avulla saavutettavat kustannussäästöt voivat lisätä  investointipäätöksen todennäköisyyttä ja kannattavuutta tavanomaisiin ratkaisuihin verrattuna.