Oy CombiCarrier Ltd lähtee ratkaisujen suunnittelusta kokonaisvisiosta systeemitasolta sekä asiakkaiden tarpeista. Systeemin keskeinen osa on merilogistiikka. Laiva- tai puskijaproomukonseptit sovitetaan ja suunnitellaan yhdessä terminaali- ja maalogistiikan  kanssa. Tämä voi tarkoittaa, että esim. laivalla tai puskija-proomulla on tehtävänsä myös terminaalina, varastona tai lastaus- ja purkausyksikkönä, mikä puolestaan saattaa vähentää tarvetta investointeihin maissa. Systeemitasolla luodaan lukkoon logistiikan merkittävimmät kustannukset. CombiCarrier pyrkii systeemitason ratkaisuissa logistisesti huomattaviin kustannussäästöihin verrattuna tavanomaisiin ratkaisuihin tai siihen, että suunnitellaan vain osaratkaisu ilman kokonaisuutta. CombiCarrierin näkemyksen mukaan systeemitason ja siihen liittyvän teknisten innovaatioiden merkitys on yksi pääajuri pohjoisten alueiden elinkeinoelämän ja laajemmin alueiden kehittymisen edistämisessä. Siksi CombiCarrierin ratkaisuista on syytä olla tietoisia investointipäätöksiä mm. energiassa ja kaivosrikasteiden kuljetuksissa tehtäessä. Tarjolla olevat energialogistiset ratkaisut yhdistettynä  energian markkinahintaan, ympäristötekijöihin yms., voivat jopa vaikuttaa  energiayhtiöiden harkintaan voimalaitostyyppejä pitkällä aikavälillä valittaessa.

Arktisessa ja Suomen ja Itämeren kaltaisessa pohjoisessa ympäristössä tyypillistä ovat mm. pitkät etäisyydet, suhteellisen ohuet kuljetusvirrat, muut arktisen ympäristön monet ominaisuudet, kuten kylmyys, jää, lumi, säätilojen vaihtelut sekä myös suhteellisen korkeat palkkakustannukset. Nämä sekä muutamat muut tekijät aiheuttavat kustannuksia ja vaativat uusia innovatiivisia ratkaisuja tapauskohtaisesti. Oy CombiCarrier Ltd korostaakin erilaisten systeemivaihtoehtojen tarkastelua. Tavoitteena on logistinen systeemi, joissa pääoma- ja muut kustannukset ovat mahdollisimman pienet ja tuotto suuri.  Keskeisenä palvelutuotteena voidaan pitää siten logistiikan systeemisuunnittelua ja systeemitason optimointia, jossa CombiCarrierin tapauksessa merilogistiikan hallitseminen on ydinosaamista unohtamatta terminaali- ja maakuljetusratkaisuja. Painopiste logistiikan systeemissuunnittelussa on CombiCarrierin ydinosaamisalueilla LNG:ssä ja kaivosrikasteiden kuljetuksissa.

Yhteyshenkilömme logistiikan systeemisuunnitteluun ja ennakointiin liittyvissä kysymyksissä:

  • Yrjö Myllylä, puh. +358 500 450 578, yrjo.myllyla @ combicarrier.com
  • Tom Heikkilä, puh.  +358 50 570 9010, tom.heikkila @ combicarrier.com
  • Frej Mattsson, puh.  + 358 500 412 461, frej.mattsson @ combicarrier.com.