Oy CombiCarrier Ltd tuottaa jatkuvasti uutta tietoa ja uusia kontakteja toimialojensa puitteissa. Yrityksen osakkaana on myös tutkijakoulutuksen saaneita henkilöitä, maantieteen, tulevaisuudentutkimuksen, talouden ja yrittäjyyden alalta. Tämä mahdollistaa myös systemaattiset perus- ja soveltavan tutkimuksen tilaustutkimussovellukset. Tutkimussovelluksissa voidaan hyödyntää muiden lähteiden lisäksi jatkuvasti CombiCarrierin muussa toiminnassa syntyvää ja päivittyvää uutta tietopohjaa ja verkostoa. Tutkimuksen aiheita voivat olla  esimerkiksi selvitykset

  • toimintaympäristön muutoksesta,
  • energiamuotojen trendeistä,
  • teknologisista ratkaisuvaihtoehdoista,
  • logistiikan systeemitason vaihtoehdoista,
  • koulutusratkaisujen perusteista,
  • LNG- ja muiden logistiikkaratkaisujen vaikutuksista yritysten ja alueiden kilpailukykyyn.

Tutkimuksissa voidaan tarkastella  nykytilaa, ennakoida tulevaisuutta tai tarkastella tulevaisuuden haluttuja vaihtoehtoja. Ota yhteyttä ja pyydä tarjousta. Yhteyshenkilömme tilaustutkimuksissa ovat:

  • Arto Lahti, puh. + 358 50 376 94 28, arto.lahti @ aalto.fi
  • Yrjö Myllylä, puh. + 358 500 450 578, yrjo.myllyla @ combicarrier.com
  • Frej Mattsson, puh.  + 358 500 412 461, frej.mattsson @ combicarrier.com.