Oy CombiCarrierin Ltd:n tavoite  on kustannustehokkaiden ja luotettavien kokonaisratkaisujen tuottaminen LNG-jakeluun ja kaivosrikasteiden kuljetuksiin Suomessa ja muualla Itämeren alueella ja sitä kautta asiakkaiden liiketoiminnan ja kilpailukyvyn tukeminen.

Oy CombiCarrier Ltd pyrkii rakentamaan  Suomeen ja Itämeren alueelle  joustavan ja kustannustehokkaan LNG-jakelujärjestelmän sekä  kaivosrikasteiden kuljetusratkaisut.  Vahvuutena on sen avainhenkilöiden monipuolinen osaaminen ja käytännön kokemus, täydentävä osaaminen kumppanuussopimusten kautta sekä verkottuminen.

Oy CombiCarrier Ltd tuottaa teknisiä maa- ja merilogistiikan ratkaisuja ja saattaa tarpeelliset toimijat, kuten kaasun myyjät ja ostajat, yhteistyöhön keskenään.

Toiminta on yhteiskunnallisesti  merkittävää ratkaisujen tuodessa asiakkaille ja kohdealueille  kustannussäästöjä ja kilpailukykyä. Ympäristölle haitalliset päästöt vähenevät ratkaisujen myötä merkittävästi nykyisestä. Oy CombiCarrier Ltd:n toiminta luo uutta teknologiaa ja uusia työpaikkoja.